Dorik

Zbieracz z Kras, ojciec Leny, który udzielił Gabrielowi gościny.

Description:
Bio:

Dorik

Pułapka Warenhari Wasillissa