• Gabriel Garver

    Gabriel Garver

    Feraldeński zbrojny szlachcic, towarzysz i przyjaciel banna Arthura Stranda.